Kom in actie tegen artikel 11 & 13!

Over de wet

Het Europees Parlement werkt op dit moment aan een herziening van de auteursrechtenrichtlijn uit 2001. Binnen het Parlement is deze wetgeving eerst besproken in de Juridische Commissie, waarbij elke fractie een onderhandelaar benoemde. Op 20 juni stemde de commissie over hun eindtekst, maar op 5 juli stemde het Parlement tegen deze tekst als basis van de onderhandelingen.

Na het zomerreces heeft het parlement op 12 september met een ruime meerderheid (ongeveer 400 voor en 200 tegen) ingestemd met een geamendeerde versie. Hoewel er belangrijke uitzonderingen zijn gemaakt voor niet-commerciële doeleinden zoals Wikipedia, voor open source platforms zoals GitHub en GNU Savannah, zit er nog steeds een uploadfilter en een linkbelasting in de huidige concepttekst.

Stand van zaken:

|
20 juni
|
5 juli
|
12 september
|
herfst
|
lente 2019
  1. 20 juni JURI-commissie Stemming
  2. 5 juli Europees Parlement Stemming over onderhandelingsmandaat
  3. 12 september Europees Parlement Nieuw mandaat vaststellen
  4. herfst Europees Parlement & Raad van Ministers Onderhandelingen over definitieve tekst
  5. lente 2019 Europees Parlement Laatste stemming
De stand van zaken wat betreft het voorstel voor de nieuwe richtlijn.

In het voorstel waar de Juridische Commissie op 20 juni voor stemde staan twee artikelen waar wij en vele experts en organisaties fel tegen zijn.

Artikel 13 is een uploadfilter voor websites waar jij dingen met anderen deelt, zoals Facebook, YouTube en Reddit. Niet om te controleren op kinderporno of terroristische propaganda, maar op materiaal waarop iemands auteursrechten rusten. Hiervoor moeten ze samenwerken met de rechthebbenden, bijvoorbeeld de grote filmstudio's. Helaas censureert zo’n filter ook vaak legaal materiaal zoals parodieën. Dit raakt fundamenteel aan onze online vrijheid van meningsuiting. Controle vooraf noemen we namelijk ook wel censuur.

Artikel 11 bevat een linkbelasting, een nieuw type auteursrecht voor nieuwsartikelen, waarmee een verplichte vergoeding wordt geëist voor het linken en citeren van nieuwsberichten op het internet. Vergelijkbare wetten in Spanje en Duitsland hebben helaas geleid tot het verdwijnen van nieuwswebsites omdat nieuwszoekmachines er niet meer naar linken.

Artikel 13

Artikel 13 stelt dat zogeheten 'online content sharing service providers', diensten die op grote schaal het publiek delen van door gebruikers geüpload content faciliteren, samen moeten werken met grote mediabedrijven om hun auteursrechtelijk beschermd materiaal van de site te houden. Dit geeft een aantal problemen: de originele richtlijn definieert niet wat grote hoeveelheden zijn, noch welke materialen. Het zou dus zelfs kunnen gaan om de commentaarsectie onder een nieuwsbericht. Dit probleem is gelukkig opgelost in de geamendeerde versie van 12 september, maar kan nog terugkomen tijdens de onderhandelingen met de Raad van Ministers. Daarnaast moeten de sites samenwerken, wat de rechthebbenden feitelijk een veto geeft over hoe ver de filtertechnieken moeten gaan. Maar het grootste probleem is deze controle vóór publicatie moet plaatsvinden. Controle voor publicatie noemen we censuur, en hiermee verdwijnt de vrije meningsuiting (een Europees grondrecht) van het Europese internet . Onder de huidige wetgeving kunnen rechthebbenden slechts na publicatie een klacht indienen waar een site op moet reageren, en hier wordt soms al misbruik van gemaakt. Met het nieuwe voorstel worden de platforms, zoals Twitter en Facebook, aansprakelijk als ze niet pro-actief genoeg content filteren.

Hoe erg zal het worden? Dat is moeilijk te zeggen. Zesenvijftig vooraanstaande geleerden hebben een open brief gepubliceerd waarin ze waarschuwen voor rechtsonzekerheid, omdat artikel 13 "onevenwichtige, ongedefinieerde juridische concepten bevat die het onverenigbaar maken met het bestaande acquis". In lekentaal: het is een slecht geschreven artikel. En wie gaat de filtertechnologie maken? Slechts de grootste bedrijven zullen dat zelf kunnen betalen, en kleinere aanbieders worden zo afhankelijker van een paar grote bedrijven. Des te meer omdat de rechthebbenden mogen bepalen wat een goed filter is en wat niet. De belangenvereniging voor Europese startups stelt dat dit startups en talent weg zal jagen .

Meer informatie over artikel 13 en wie het allemaal een slecht idee vinden kun je onder andere vinden op https://saveyourinternet.eu.

Artikel 11

Artikel 11 introduceert een nieuw type auteursrecht voor nieuwsartikels, wat als doel heeft om een vergoeding te eisen wanneer een andere site hiernaar linkt met een kort citaat. Zoals je waarschijnlijk weet, is dat hoe tegenwoordig een groot deel van het internet werkt. We gebruiken links om elkaar te informeren, om trends te delen en nieuwe dingen te weten te komen. Grote websites zoals Twitter, Reddit en Facebook bestaan voor een groot deel uit links, onder andere naar nieuws, en zowel de nieuwswebsite als het sociale platform profiteren hiervan.

Lobbyisten van de copyrightindustrie verspreiden het idee dat dit behaalde voordeel linksom of rechtsom moet worden uitbetaald aan de auteurs. Het middel dat zij hiervoor voorstellen werkt averechts: in Spanje en Duitsland zijn wetten ingevoerd om een vergoeding verplicht te maken voor links naar nieuwsartikelen. Het gevolg is dat nieuwsaggregators simpelweg ophielden artikelen uit deze landen te laten zien, en kleine en onafhankelijke media (en natuurlijk de consument) zijn hier de de dupe van. En toch probeert men nu hetzelfde in de hele EU in te voeren.

Een coalitie van innovatieve uitgevers die honderden nieuwsmedia vertegenwoordigen strijden tegen het plan, waarschuwend dat het "mediapluralisme zal onderdrukken" en "ernstige negatieve gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van de pers". En een goede pers is wat we nodig hebben in een vrije democratische samenleving. In een open brief zeggen 169 wetenschappers (waaronder hoogleraren van journalistieke studies) dat het plan "de producenten van nepnieuws in de kaart zal spelen", omdat het "de verspreiding van kwaliteitsnieuws verder zal beperken".

Meer informatie over artikel 11 en wie het allemaal een slecht idee vinden kun je onder andere vinden op https://savethelink.org.

Je kan op de volgende webpagina van het Europees Parlement deze wetgeving volgen: Copyright in the digital single market on the European Parliament Legislative Observatory
Verder kan je de geamendeerde wettekst hier lezen (tekst A8-0245/2018).