= Woensdag 12 september - de dag dat het Europees Parlement voor censuur stemde.

Kom in actie tegen artikel 11 & 13!

Privacyverklaring

Laatste wijziging: 26 juni 2018, versie 4.

Contactgegevens

Wij, de initiatiefnemers van StopCensuur (https://stopcensuur.nl), zijn geen formeel rechtspersoon en zijn voor alle vragen bereikbaar op: stopcensuur@protonmail.com. Wij hebben geen officieel vestigingsadres. We zijn ook te bereiken via op deze website gelinkte sociale media.

StopCensuur.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens door je bezoek aan deze pagina:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar zonder toestemming van ouders/voogd. Als je denkt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over iemand jonger dan 16 jaar oud, neem dan contact met ons op via stopcensuur@protonmail.com. Wij verwijderen dan deze informatie.

Doel en grondslag

StopCensuur.nl verwerkt je persoonsgegevens:

Bewaartermijnen

Wat? Hoe lang? Waarom?
IP-adres 1 maand Om het aantal unieke bezoekers te tellen over een maand
Gegevens die je aan ons verstrekt Tot de laatste stemming van het Europees Parlement over de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (te verwachten december 2018 of januari 2019) Om communicatie tussen jou en ons gaande te houden

Delen van persoonsgegevens met derden

StopCensuur.nl verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. StopCensuur.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als je contact met ons opneemt via sociale media, geldt ook de privacyverklaring van dat bedrijf. Sociale media gaan mogelijk anders om met je gegevens.

Cookies

StopCensuur.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken voor welk doeleinde dan ook. Behalve deze cookie » 🍪, maar wees gerust: na het sluiten van de pagina is deze emoji al weer uit je browser verwijderd!

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kun je eventuele toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens Je kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar je te sturen (gegevensoverdraagbaarheid). Schrijf in al deze gevallen naar stopcensuur@protonmail.com.

Stuur om er zeker van te zijn dat een inzageverzoek van jou is bij zo een verzoek een kopie van je identiteitsbewijs met je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Je mag ook over ons klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

De verbinding tussen jouw apparaat en stopcensuur.nl is beveiligd met een moderne TLS 1.2-versleutelingssuite en wordt gecertificeerd door Let’s Encrypt Authority X3. Onze e-mail wordt uitsluitend versleuteld opgeslagen op servers van Proton Technologies AG onder Zwitserse wetgeving. De metadata wordt niet versleuteld. Onze publieke PGP-sleutel staat hier.